Budujemy dom dla osób z autyzmem - Wioska Życia - Fundacja MADA

Pomogło 14 osób kwotą 357 zł (0%)
Pomogło 14 osób kwotą 357 zł (0%)
Dorzuć się
Potrzebne jeszcze:
6 829 643 zł


Fundacja Pomocy Osobom z Autyzmem „MADA” podjęła się niezwykle trudnego zadania wybudowania ośrodka pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem – Wioski Życia. Pierwsze kroki w tym kierunku, takie jak wydzierżawienie odpowiedniego gruntu w miejscowości Rytro oraz przygotowanie projektu architektonicznego, zostały już poczynione. Koncepcja projektu „WIOSKA ŻYCIA” zakłada:

(1) wybudowanie budynku mieszkalno-warsztatowego dla 21 osób; 

(2) wybudowanie budynku gospodarczego; 

(3) zagospodarowanie przestrzenne terenu,

a poniższa mapka prezentuje sposób rozmieszczenia poszczególnych budynków oraz elementów zagospodarowania. 

Legenda:

A1 - Budynek mieszkalny i część rekreacyjna

A2 - Część dzienna dla A1 i A3 oraz warsztaty

A3 - Budynek mieszkalny i część techniczna

B - Budynek administracyjno-techniczny z usługami

C1, C2, C3 - rejony lokalizacji inwestycji w dalszych etapach

D - Droga wewnętrzna (pieszojezdnia)

D1 - Wjazd 1

D2 - Wjazd 2

D3 - Parking brukowany

D4 - Parking zielony

E - Plac frontowy "zewnętrzny"

F - Altana, grilowisko

G1 - Droga gospodarcza

G2 - Budynki gospodarcze

L - Zagajniki drzew i krzewów

Ł - Łąka ziołowa

S - Sad

T - Poletka tarasowe

P - Ciek wodny z rozlewiskiem

W - Rezerwa terenu pod urządzenia gminnego wodociągu

ee - Zmiana przebiegu linii ee

  

 Na zaprezentowanych zdjęciach mogą Państwo zobaczyć wizualizację zagospodarowania terenu, a w szczególności głównego obiektu, tj. budynku mieszkalno-terapeutycznego.Budynek główny składać się będzie z trzech modułów: 2 mieszkalnych (moduły skrajne) oraz części wspólnej (moduł środkowy), tzw. łącznik.Moduły mieszkalne stanowić będą część prywatną kompleksu, do której dostęp będą mieli wyłącznie mieszkańcy i personel ośrodka.Moduł łącznikowy (pomiędzy mieszkalnymi) stanowić będzie część wspólną, na którą składać się będą m.in.:
 • pomieszczenia rehabilitacyjne,


 • pokój wyciszeń - wykorzystywany zarówno do badań lekarskich, jak i w przypadku ewentualnych sytuacji kryzysowych, jako miejsce gdzie będzie można uspokoć daną osobę autystyczną nie przeszkadzając jednocześnie pozostałym mieszkańcom,


 • pralnia i pomieszczenia gospodarcze,


 • dwa warsztaty (pracownie komputerowa i plastyczna), 


 • kuchnia wraz z zapleczem - kuchnia wykorzystywana będzie nie tylko do przygotowywania posiłków, ale również jako pracownia gospodarstwa domowego w celu prowadzenia terapii z mieszkańcami,


 • jadalnia,


 • kącik wypoczynkowy (TV, internet) - pełnić będą funkcje wypoczynkowe oraz miejsca wspólnych spotkań. BUDYNEK GOSPODARCZY W celu zapewnienia w budynku mieszklanym atmosfery domu konieczne jest wybudowanie osobnego budynku, który mieścił będzie pracownię stolarsko-techniczną oraz który będzie pełnił funkcje gospodarcze. Budynek ten stanowić będzie również zaplecze dla pracownie sadowniczo-ogrodniczej i hodowli małych zwierząt.W poszczególnych pracowniach tj.:
 • komputerowej,


 • plastycznej,


 • stolarsko-technicznej,


 • sadowniczo-ogrodniczej,


 • hodowli małych zwierząt prowadzona będzie terapia z osobami autystycznymi, stanowiąc jeden z podstawowych sposobów rehabilitacji i spędzania przez nich czasu podczas dnia.

Dorzuć się
Pomogli nam
~ Anonimowy Darczyńca
30zł
Kacper Faron
50zł
~ Anonimowy Darczyńca
20zł
~ Anonimowy Darczyńca
2zł
Marcin Szwed
5zł
~ Anonimowy Darczyńca
10zł
ryszard fryc
100zł
~ Anonimowy Darczyńca
10zł
~ Anonimowy Darczyńca
10zł
Andrzej Perliński
5zł
Tomasz Trochim
5zł
~ Anonimowy Darczyńca
10zł
~ Anonimowy Darczyńca
50zł
~ Anonimowy Darczyńca
50zł
Ładowanie
1