Newsletter
POSZUKIWANY WOLONTARIUSZ

Fundacja Pomagam powstała 28.12.2006r. z inicjatywy firmy FPL Sp. z o.o., która już wcześniej wspierała jeden z Domów Małego Dziecka w Łodzi. Okazało się, że radość płynąca z pomocy dzieciom jest tak duża, że postanowiono o założeniu fundacji, by móc pomagać im jeszcze efektywniej. Ideą przyświecającą Fundacji jest pomoc dzieciom chorym i dzieciom z Domów Dziecka. Fundacja Pomagam swoim wsparciem stara się ułatwić im funkcjonowanie w społeczeństwie oraz stwarzać lepsze warunki życia. Zapał oraz chęć niesienia pomocy ludzi współpracujących z Fundacją pozwala na organizowanie wielu akcji, których efektem jest uśmiech dzieci, motywujący do dalszych działań i będący dowodem na to, że warto pomagać.
Fundacja Pomagam wciąż poszerza krąg Darczyńców, Przyjaciół i Sponsorów, dzięki którym dzieci mają szansę na szczęśliwszą przyszłość.
OCZEKIWANIA:
- status studenta
- zainteresowanie obszarem organizacji pożytku publicznego
- dobra znajomość MS Office (Word, PowerPoint, Excel)
- wysoko rozwinięta umiejętność efektywnego komunikowania się
OBOWIĄZKI:
- wspieranie Prezesa Zarządu Fundacji Pomagam
- kontakt z podopiecznymi Fundacji oraz darczyńcami
- organizowanie akcji charytatywnych
- pozyskiwanie środków finansowych
- zarządzanie stroną internetową, Facebookiem, adresem mailowym Fundacji Pomagam
KORZYŚCI:
- zdobycie doświadczenia zawodowego i nowych umiejętności
- otwarta i przyjazna kultura organizacyjna
- udzielamy referencji
Pisemne oferty zawierające CV oraz deklarację: „Wyrażam zgodę, aby moje dane personalne były przechowywane przez Fundację Pomagam i przetwarzane w związku prowadzonymi rekrutacjami” prosimy przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@fpl.pl z numerem referencyjnym PR/FP/090216 wpisanym w temacie.