Newsletter
Spotkanie młodzieży „Tchnienie życia” – Ukraina
Pomogło 0 osób kwotą 0 zł (0%)
Pomogło 0 osób kwotą 0 zł (0%)
Potrzebne jeszcze:
11700 zł

Spotkania młodzieży są wielką pomocą dla młodych katolików, którzy ze swoją wiarą są przeważnie osamotnieni w swych środowiskach, a nawet rodzinach.

W 2020 r. chcemy wspomóc organizację dwóch spotkań formacyjnych (wiosną i jesienią) oraz spotkania sylwestrowego na Ukrainie. Weźmie w nich udział ok. 50 osób.

Głównym spotkaniem jest organizowany od wielu lat w Tywrowie Festiwal „Tchnienie Życia”, w którym bierze udział ok. 140 młodych ludzi.

Młodzież jest w stanie pokryć jedynie 20% wydatków, dlatego zostaliśmy poproszeni o dofinansowanie tych wydarzeń kwotą 11 700 zł.

Dziękujemy za Waszą hojność!