Newsletter
Turnus rehabilitacyjny z aquaterapią i mikropolaryzacją dla Igora Lizak
Pomogło 42 osób kwotą 3241 zł (40.51%)
Pomogło 42 osób kwotą 3241 zł (40.51%)
Potrzebne jeszcze:
4759 zł

Igor ma Mózgowe Porażenie Dziecięce spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Uszkodzenie to ma charakter niepostępujący, doszło do niego w czasie okołoporodowym. Urodził się w 26 tygodniu ciąży, z wagą 890gr. Nie chodzi jeszcze i nie mówi. Rehabilitacja dziecka ma charakter wieloprofilowy, oprócz neurorozwojowej kinezyterapii, terapii logopedycznej, psychologicznej, ćwiczeń w wodzie, hipoterapii i dogoterapii, w zaleceniach zespołu orzekającego wskazano na potrzebę kształcenia specjalnego Igora, przeznaczonego dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną (upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym, niepełnosprawnością ruchową oraz niedowidzeniem), realizowane w Ośrodku rewalidacyjno- wychowawczym. Ponadto zalecano terapię logopedyczną celem usprawniania aparatu artykulacyjnego oraz rozwoju mowy. Wskazano również na potrzebę permanentnej rehabilitacji oraz stałej opieki osoby dorosłej oraz nadzoru specjalistów m.in. z zakresu neurologii, okulistyki.

Rehabilitacja na dotychczasowym poziomie jest niewystarczająca, a jej ograniczenie może nieodwracalnie uniemożliwić usamodzielnienie się małoletniego w zakresie ruchowym. Igor wymaga ciągłych konsultacji u specjalistów z zakresu medycyny. Dla nas jako rodziców to olbrzymi wydatek. Rehabilitacja wymaga nie tylko wiele uwagi i czasu, ale ciągłych, systematycznych ćwiczeń na odpowiednim sprzęcie i pod nadzorem rehabilitanta. W ostatnim czasie Igorek robi znaczne postępy, więc jest szansa że rozwinie się jego mowa i samodzielnie będzie chodzić.

Dlatego każda pomoc finansowa będzie ogromną radością oraz dużym wsparciem dla Igora. Każda złotówka dofinansowania zbliża go do lepszego jutra i do turnusu delfinoterapii oraz do świata, w którym nasz podopieczny mógłby samodzielnie funkcjonować. Dzięki mozolnej pracy wielu specjalistów i intensywnym ćwiczeniom chłopiec robi postępy. Jest szansa, że będzie samodzielnie chodził i w miarę możliwości „normalnie” funkcjonował, dlatego każde wsparcie finansowe – nawet minimalne, daje światło, aby Igor dorównał zdrowym rówieśnikom. Jednak aby to osiągnąć, wymagany jest duży nakład finansowy.

Specjalistyczny sprzęt jest bardzo drogi, a codzienna rehabilitacja kosztowna na tyle, że w znaczny sposób przekracza możliwości finansowe rodziny.

Możesz pomóc inaczej Pomogli nam
Piotr i Julita Lizak
1000 zł
~ Anonimowy Darczyńca
50 zł
ALWIS & SECURA Sp. z o.o. ALWIS & SECURA Sp. z o.o.
100 zł
~ Anonimowy Darczyńca
100 zł
~ Anonimowy Darczyńca
50 zł
Angelika Cybulski
100 zł
~ Anonimowy Darczyńca
100 zł
~ Anonimowy Darczyńca
1 zł
Justyna Walczyk
100,00 zł
Bernadeta Jamroziak
50 zł
Piotr Grygiel
50 zł
~ Anonimowy Darczyńca
100 zł
~ Anonimowy Darczyńca
100,00 zł
~ Anonimowy Darczyńca
100 zł
~ Anonimowy Darczyńca
20 zł
~ Anonimowy Darczyńca
10 zł
~ Anonimowy Darczyńca
100 zł
~ Anonimowy Darczyńca
50 zł
~ Anonimowy Darczyńca
10 zł
~ Anonimowy Darczyńca
20 zł
~ Anonimowy Darczyńca
20 zł
~ Anonimowy Darczyńca
50 zł
Ewa Bilska
100 zł
ALWIS SECURA ALWIS SECURA
300 zł
Kamil Kozlowski
20 zł
~ Anonimowy Darczyńca
20 zł
~ Anonimowy Darczyńca
5 zł
Katarzyna Kądziołka
5 zł
~ Anonimowy Darczyńca
20 zł
~ Anonimowy Darczyńca
15 zł
~ Anonimowy Darczyńca
5 zł
Jagoda Stawowska
50 zł
Anna Lewandowska
30 zł
~ Anonimowy Darczyńca
200 zł
~ Anonimowy Darczyńca
20 zł
~ Anonimowy Darczyńca
25 zł
~ Anonimowy Darczyńca
30 zł
~ Anonimowy Darczyńca
20 zł
Natalia Raszewska
20 zł
~ Anonimowy Darczyńca
20 zł
~ Anonimowy Darczyńca
30 zł
~ Anonimowy Darczyńca
25 zł