Newsletter
Utrzymanie Centrum Wspólnotowego
Pomogło 6 osób kwotą 115 zł (1.53%)
Pomogło 6 osób kwotą 115 zł (1.53%)
Potrzebne jeszcze:
7385 zł

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

Objęcie wszechstronną pomocą zagrożonych wykluczeniem osób:

bezdomnych,
ubogich,
samotnych,
bezrobotnych,
uzależnionych,
niezaradnych życiowo.
Występowanie w obronie prawa do dachu nad głową, godnej pracy i solidarnego wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem. Realizowanie i promowanie działań proekologicznych na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz stosowania odnawialnych źródeł energii.

Zbieramy na utrzymanie naszego Centrum Wspólnotowego a w szczególności na pokrycie części kosztów za energię elektryczną, gaz oraz zakup żywności w okresie zimowym na przyjęcia interwencyjne osób bezdomnych, starszych, opuszczających zakłady karne oraz pozbawionych dachu nad głowa.
Każda wpłata pomoże nam w realizacji naszej misji i celów statutowych.

Możesz pomóc inaczej Pomogli nam
Anita T
1,00 zł
~ Anonimowy Darczyńca
2,50 zł
~ Anonimowy Darczyńca
50 zł
~ Anonimowy Darczyńca
6,50 zł
~ Anonimowy Darczyńca
50 zł
~ Anonimowy Darczyńca
5 zł