Newsletter
Wakacje z Małym Księciem-turnus dla dzieci i młodzieży żyjącej z HIV

Wakacje z Małym Księciem- to turnus dla dzieci /młodzieży żyjącej z HIV .
Podczas dwutygodniowego wyjazdu proponujemy bogaty program zajęć sportowych, artystycznych , warsztaty edukacyjne ze specjalistami, możliwość wsparcia psychologicznego oraz rówieśniczego. W tym roku w wyjeździe weźmie udział ponad 30-cioro dzieci i młodzieży z całej Polski. Nad uczestnikami sprawuje opiekę doświadczona kadra w tym psycholog i pielęgniarka.

Ogromną wartością projektu jest to że młodzież może się spotkać, otwarcie dzielić doświadczeniami, rozmawiać również o chorobie , wyzwaniach jakie niesie wchodzenie w dorosłe życie.

W tym roku nie udało nam się zebrać wystarczającej ilości środków finansowych aby zrealizować zaplanowany program. Zwracamy się z ogromną prośbą o wsparcie projektu. Każda złotówka się liczy, ponieważ przyczyni się do urozmaicenia turnusu w wyjścia do obiektów sportowych, jednodniową wycieczkę autokarową, zakup materiałów do zajęć. Nasze działania nie mają tylko wymiaru rekreacyjnego , są zaplanowane tak aby miały również oddziaływanie terapeutyczne, dlatego bardzo zależy nam na zrealizowaniu założonych działań oraz podarowaniu dzieciom jak najwięcej radości.
Wpłat na ten cel można dokonywać do dnia 24.07.2017 r -na konto :
87 1240 1109 1111 0010 4470 0367 z dopiskiem : Darowizna-Mały Książę.