KRS: 0000338819

Adres:
Konstruktorów 34/5
65-001 Zielona Góra
woj.


Telefon: 507748538
www.azg.org.pl

NIP: 9730966079

Status OPP od 2009


Alternatywa Zielonogórska

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego