KRS: 0000144901

Adres:
Powstańców WLKP 52/17
70-130 Szczecin
woj.


Telefon: 669113479
www.amici.home.pl

NIP: 8512627551

Status OPP od 2004


AMICI Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie