KRS: 0000219742

Adres:
Katedralna 7
50-328 Wrocław
woj.


Telefon: 713271300
www.wroclaw.caritas.pl

NIP: 8981047145

Status OPP od 2004


Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą