KRS: 0000054704

Adres:
Lelewela 13/6
53-505 Wrocław
woj.


Telefon: 71 3427208
www.autyzm.wroclaw.pl

NIP: 8961002317

Status OPP od 2004


Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych