KRS: 000039215

Adres:
Szpitalna 20
59-225 Chojnów
woj. dolnośląskie


Telefon: 768188256
niebieskiparasol.com

NIP: 6912172857

Status OPP od 2001


Dolnośląskie Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych "Niebieski Parasol"

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na

Zbiórka pościeli, koców, odzieży

Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych