KRS: 0000217272

Adres:
ul. Loretańska 11
31-114 Kraków
woj. małopolskie


Telefon: +48124335170
www.dzielopomocy.pl

NIP: 6762281650

Status OPP od 2004


Dzieło Pomocy św. Ojca Pio

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio istnieje po to, by każda osoba bezdomna mogła znaleźć lub odzyskać dom.
Pod opieką Dzieła znajduje się ponad 1700 osób bez domu. Bezdomność to wielki dramat człowieka pozostawionego samemu sobie... bo nie mieć domu to nie posiadać również wszystkiego co na ten dom się składa: wody, prądu, a przede wszystkim bliskości drugiego człowieka.

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio od kilkunastu lat wspiera osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością. Z myślą o nich w 2010 i 2013 roku w Krakowie zostały otwarte dwa, specjalistyczne Centra Pomocy. W Centrach tych osoby potrzebujące mogą otrzymać wsparcie doraźne: zjeść ciepły posiłek, umyć się, skorzystać z pomocy medycznej, wyprać odzież, mogą także liczyć na długofalowe wsparcie specjalistów: pracowników socjalnych, prawników, doradcy zawodowego, terapeutów, kapłanów. Dodatkowo Dzieło Pomocy prowadzi mieszkania wspierane, w których kilkadziesiąt osób bezdomnych na nowo uczy się prowadzenia domu. Dzięki tej wszechstronnej pomocy udzielanej w Centrach wiele osób bezdomnych odzyskało samodzielność i powróciło do godnego, pełnego życia w społeczeństwie.

Dzięki wsparciu Darczyńców każdego miesiąca w Centrach Dzieła Pomocy św. Ojca Pio:
475 konsultacji specjalistycznych
405 kg wydanej odzieży
412 kąpieli w łaźni
3360 posiłków w jadłodajni
1600 kg wypranej odzieży
250 wizyt lekarskich

Wspólnie z nami pomagaj osobom najuboższym!
Konto do wpłat darowizn: 74 12 40 2294 1111 0010 1273 0039
KRS: 0000217272

Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
ul. Loretańska 11, 31-114 Kraków
e-mail: pomoc@dzielopomocy.pl
www.dzielopomocy.pl
Co u nas słychać?

06/07/2016
Wydaliśmy nowy Biuletyn Informacyjny

Zapraszamy do lektury kolejnego, dwunastego już Biuletynu Informacyjnego Dzieła Pomocy św. Ojca Pio. Został on poświęcony wartości pracy w życiu osób bez domu. Na zachętę kilka słów o. Henryka Cisowskiego, dyrektora Dzieła.
Dzięki pracy nie tyle zmienia się sytuacja materialna osoby, ile zmienia się człowiek, staje się człowiek… Fascynującym doświadczeniem jest mieć udział w tym wydarzeniu – rozumieją to najlepiej ci, którzy na co dzień aktywizują zawodowo osoby długotrwale bezrobotne, podobnie jak i pracodawcy, którzy nie bali się ich zatrudnić. Nam samym również pozwala to uzmysłowić sobie, jak wiele otrzymujemy – pracując…
Zapraszamy do lektury całego Biuletynu w wersji elektronicznej: 01 biuletyn_2_mini

05/01/2016
Akcja "Katapulta"

Uruchomiliśmy akcję "Katapulta" która polega na umożliwieniu dojazdu do schronisk, ośrodków terapeutycznych czy pracy dla osób, które przebywają w Krakowie, a które nie są w stanie sfinansować sobie kosztów podróży. Dzięki temu wiele osób - szczególnie w tym zimowym okresie - znalazło miejsce w schronisku podczas gdy w Krakowie są one przepełnione... najdalej katapulta "zadziałała" aż na Wyspy Brytyjskie - osoba bezdomna ze znajomością języka znalazła pracę, było wszystko oprócz biletu - nasza "katapulta" dosięga aż tak daleko ;)

05/01/2016
Otwarliśmy nowe Centrum Pomocy

23 września 2013 zainaugurowaliśmy działalność Centrum przy ulicy Smoleńsk 4. Otwarcie drzwi Centrum dla osób potrzebujących stało się możliwe dzięki wspólnym staraniom darczyńców, pracowników, wolontariuszy Dzieła. Nowe Centrum mieści łaźnię pralnię i magazyn odzieży, jadłodajnię, przychodnię lekarską z ambulatorium, oraz centrum aktywizacji zawodowej. Duży, nowoczesny obiekt powstał przede wszystkim dzięki drobnym ofiarom dziesiątkó tysięcy darczyńców. O. Jacek Waligóra – Minister Prowincjalny Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów, nawiązując do czytania z księgi Ezdrasza podkreślił – Dziś ma miejsce otwarcie wyjątkowej świątyni, w której Boga będziemy spotykać w ludziach, bo w tych najbiedniejszych z biednych ukryty jest sam Chrystus.

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna