KRS: 0000334007

Adres:
Bukwałd 43
11-001 Dywity
woj.


Telefon: (+48) 606 770 955
www.efc.edu.pl

NIP: 5242685257

Status OPP od 2011


Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC

Co u nas słychać?

05/01/2016
AKROPOL – SZANSA NA SPEŁNIENIE EDUKACYJNYCH MARZEŃ.

2 stycznia ruszyła rekrutacja do kolejnej edycji programu stypendiów licealnych AKROPOL, Edukacyjnej Fundacji im. prof. Romana Czerneckiego EFC. Ponad 100 młodych ludzi, będących w trudnej sytuacji materialnej, z terenów wiejskich, może otrzymać stypendia na cały okres nauki licealnej. Program stypendialny AKROPOL, przeznaczony jest dla uczniów III klasy gimnazjum z terenu całej Polski, którzy są mieszkańcami terenów wiejskich, a ich rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Ponadto warunkiem otrzymania stypendium jest uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce (w pierwszym semestrze średnia ocen minimum 4,75), bądź zostanie finalistą kuratoryjnego konkursu przedmiotowego. Osoby, które prześlą zgłoszenie, drogą elektroniczną, do 14 marca 2012, pomyślnie przejdą proces rekrutacyjny i zostaną zakwalifikowane do programu przez Komisję Stypendialną, mogą liczyć na pełne wsparcie finansowe podczas całego okresu nauki w najlepszym liceum w swoim regionie. Poza zakwaterowaniem, wyżywieniem i podstawowymi potrzebami finansowymi, fundacja EFC w okresie nauki , zadba o rozwój zainteresowań i pasji swoich stypendystów, organizując i finansując młodzieży m.in. warsztaty, szkolenia, wyjazdy i naukę języków obcych. Aby ubiegać się o stypendia AKROPOL należy wypełnić formularz on-line, który automatycznie zostanie przesłany do właściwego Koordynatora Wojewódzkiego naszej Fundacji. Aby dowiedzieć się o wynikach rekrutacji należy sprawdzić stronę internetową Fundacji w dniu 30 marca bieżącego roku. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji, regulamin programu oraz formularze on-line dostępne są na stronach: www.efc.edu.pl, www.marzeniaonauce.pl

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie