KRS: 0000273527

Adres:
Kaczmarskiego 7/9/1
53-656 Wrocław
woj.


Telefon: 717164798
emmaus.org.pl sklepowisko.org.pl blog.emmaus.org.pl

NIP: 8971735820

Status OPP od


Emmaus

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą