KRS: 0000167532

Adres:
ul. Oleandrów 6
00-629 Warszawa
woj.


Telefon: (22) 205 06 72
www.diplomacy.pl

NIP: 9512085027

Status OPP od 2005


Forum Młodych Dyplomatów

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie