KRS: 0000277808

Adres:
ul. Orkana 3a/21
20-543 Zakopane
woj.


Telefon: 691777229
fundacjaproartis.pl

NIP: 7361650823

Status OPP od 2011


Fundacja Andrzeja Brandstattera Pro Artis

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji