KRS: 0000376184

Adres:
boremlowska 36
04-338 warszawa
woj.


Telefon: 602-737715


NIP: 1132827317Fundacja Animal Rescue

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego