KRS: 0000208157

Adres:
Kątne 59
05-190 Nasielsk
woj.


Telefon: 603-651-833
www.kociswiat.org.pl

NIP: 5311570914

Status OPP od 2007


Fundacja Azylu Koci Świat

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego