KRS: 44012

Adres:
Równa 19/21
80-067 Gdańsk
woj.


Telefon: 58 552 39 38
fundacjabwrd.pl

NIP: 5841919282

Status OPP od 2005


Fundacja "Bezpieczni w Ruchu Drogowym"

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą