KRS: 0000135677

Adres:
Madalińskiego 69a
02-549 Warszawa
woj.


Telefon: 228456016
www.nieobojetni.pl

NIP: 5212226444

Status OPP od 2004


Fundacja D.O.M.

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą