KRS: 0000239253

Adres:
Mokra 2
26-600 Radom
woj.


Telefon: 48 3690284
www.fundacjadobryduszek.pl

NIP: 7962686636

Status OPP od 30.0


Fundacja Dobry Duszek

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia