KRS: 0000168783

Adres:
Kickiego 1
04-373 Warszawa
woj.


Telefon: 225171770
www.f-df.pl

NIP: 9512082106

Status OPP od 2004


Fundacja Dziecięca Fantazja

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Promocja i organizacja wolontariatu