KRS: 0000389071

Adres:
Strzelecka 3
63-430 Odoalnów
woj.


Telefon: 625941584
www.fundacjaport.pl

NIP: 6222766332Fundacja Dzieło Miłosierdzia Bożego PORT

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą