KRS: 0000309560

Adres:
Kasztanowa 4a
88-100 Inowrocław
woj.


Telefon: 605468767
fundacjaannyborowiak.pl

NIP: 5562665167

Status OPP od 2009


Fundacja Feniks Anny Borowiak

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą