KRS: 0000083782

Adres:
Biernackiego 22
20-089 Lublin
woj.


Telefon: 607111111
www.fundacja.org.pl

NIP: 7122709039

Status OPP od 25.0


Fundacja Godne Życie

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym