KRS: 0000291681

Adres:
Kalwaryjska 32/11
30-504 Kraków
woj. małopolskie


Telefon: 600125233
www.fundacjahh.org

NIP: 9452096374

Status OPP od 2011


Fundacja Helpful Hand

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych