KRS: 0000338823

Adres:
ul. M. Smoluchowskiego 6/8
30-069 Kraków
woj. małopolskie


Telefon: 608571521
kbartel.org

NIP: 6772335471

Status OPP od 2013


Fundacja im. Profesora Kazimierza Bartla

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie