KRS: 0000197058

Adres:
Południowa 2A
62-510 Konin
woj.


Telefon: 632112219
www.podajdalej.org.pl

NIP: 6652679972

Status OPP od 2006


Fundacja imienia Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ

Co u nas słychać?

05/01/2016
Stuknęły nam ósme urodziny!

Stuknęły ósme urodziny 26 lutego 2012 roku. Miało nie być tortu, ale co to za urodziny bez tortu i świeczek. Byli więc goście i wspomnienia. A dziś już codzienna praca, którą wykonujemy z przyjemnością i pasją. Dzięki pomocy wielu Przyjaciół oraz zaangażowaniu pracowników i wolontariuszy Fundacja otacza opieką osoby niepełnosprawne oraz ich rodziny.

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Promocja i organizacja wolontariatu
Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe oraz organizacje i jedn. kościoła katol., innych kościołów oraz jedn. samorządu teryt.