KRS: 0000257224

Adres:
Nowy Świat 23/25 lok. 32
00-029 Warszawa
woj.


Telefon: (0-22) 425 8747
www.przestrzen.art.pl

NIP: 5213393003

Status OPP od 2007


Fundacja "Inna Przestrzeń"

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji