KRS: 0000487354

Adres:
Źródlana 25
33-340 Stary Sącz
woj.


Telefon: 18 307 07 47
www.imi.org.pl

NIP: 7343522718Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej

Co u nas słychać?

05/01/2016
Start portalu nowysacz.wolonteo.pl

Nastał dzień, kiedy możemy się pochwalić naszym pierwszym znaczącym sukcesem. Ostatnie miesiące poświęciliśmy na prace nad serwisem dzięki któremu wolontariusze oraz organizacje będą mieć do dyspozycji platformę do wzajemnego wyszukiwania się oraz kontaktowania. Zapraszamy na stronę http://nowysacz.wolonteo.pl/ pod którą umieszczona została platforma. Na obecnym etapie jest ona dedykowana wolontariuszom oraz organizacjom pozarządowym z terenu Miasta Nowego Sącza. Zachęcamy do umieszczania swoich profili oraz ogłoszeń na portalu. Liczymy również na sugestie oraz uwagi związane z portalem. Każdy głos będzie przez nas przeanalizowany i Wasze wskazówki będziemy starali się urzeczywistniać na portalu.

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego