KRS: 0000299684

Adres:
Kołłątaja 6
58-370 Boguszów- Gorce
woj.


Telefon: 74 8449325
www.jchs.pl

NIP: 8862901107

Status OPP od 2010


Fundacja Jesus Christ Security

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Ratownictwo i ochrona ludności
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą