KRS: 0000390307

Adres:
Świętosławska 9/3
61-840 Poznań
woj.


Telefon: 782-784-684
www.fundacjajunior.pl

NIP: 7831680159Fundacja Junior

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu