KRS: 0000325046

Adres:
Sądowa 7/35
31-542 Kraków
woj.


Telefon: 12 411 65 86
www.kiabakari.org

NIP: 6751411764Fundacja Kiabakari

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Ratownictwo i ochrona ludności
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą