KRS: 0000425871

Adres:
ul. Młyńska 45
62-070 Konarzewo
woj.


Telefon: 4888 313 55 50
www.majaprzyszlosc.org.pl

NIP: 7773226141Fundacja Mają Przyszłość

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu