KRS: 0000365813

Adres:
ul. Solskiego 2
32-600 Oświęcim
woj.


Telefon: 608088350
www.mowp.pl

NIP: 54924009558Fundacja Mała Orkiestra Wielkiej Pomocy

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji