KRS: 0000650616

Adres:
Ludwika Waryńskiego 85/2
58-105 Świdnica
woj.


Telefon: 785279409


NIP: 8842771587Fundacja Małgorzaty Dziury-Sztejnberg

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych