KRS: 0000518401

Adres:
Świniarsko 512
33-395 Chełmiec
woj.


Telefon: 507053657
www.fundacjanaratunek.pl

NIP: 7343527710Fundacja Na Ratunek

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych