KRS: 0000286509

Adres:
Maltańska 6/9
02-761 Warszawa
woj.


Telefon: 502069595
www.furda.pl

NIP: 5272552182

Status OPP od 2011


Fundacja na rzecz Rodzin Dotkniętych Autyzmem

Co u nas słychać?

05/01/2016
Warsztaty Teatralne

Zaczynamy nową edycję Warsztatów Teatralnych dla nastolatków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzm, zespół Aspergera, ADHD…) Będą to zajęcia o charakterze terapeutycznym, prowadzone w oparciu o metodę dramy. CELE: - zabawa w teatr, - wzbudzenie zainteresowania teatrem i sztuką, - radość, aktywność, rozwój, - wspólne spędzanie czasu, - pobudzanie komunikatywności i wyobraźni społecznej, - poznawanie i wyrażanie emocji, - poznawanie i rozumienie potrzeb innych, współpraca, - nauka systematyczności, konsekwencji i planowania, Warsztaty odbywać się będą w soboty o godz. 9.30 w Szkole Podstawowej nr 98, ul. Artura Grottgera 22 (Dolny Mokotów). Zajęcia są bezpłatne. Projekt Warsztatów Teatralno - Terapeutycznych dofinansowała Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza. Bliższe informacje na www.furda.pl

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych