KRS: 0000211786

Adres:
Akacjowa 12
58-130 Żarów
woj.


Telefon: 748570940
www.fundacjanaszedzieci.pl

NIP: 8842516518

Status OPP od 2004


Fundacja "Nasze Dzieci"

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży