KRS: 0000070179

Adres:
Wodna 34
90-046 Łódź
woj.


Telefon: 42-67-18-417
www.fundacja.bosko.pl

NIP: 7282377445

Status OPP od 2007


Fundacja Nauki i Wychowania

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży