KRS: 0000067724

Adres:
ul. Stalowa 6a
53-425 Wrocław
woj. dolnośląskie


Telefon: 71 3619770
www.nonlicet.pl

NIP: 8971379354

Status OPP od


Fundacja "NON LICET" Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Ochrona i promocja zdrowia