KRS: 0000159664

Adres:
ul. Kiełczowska 43 bud.6
51-315 Wrocław
woj.


Telefon: 71 794 78 91
www.opiekaitroska.pl

NIP: 8951791502

Status OPP od 2004


Fundacja Opieka i Troska

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy