KRS: 0000007646

Adres:
Akacjowa 5
31-466 Kraków
woj.


Telefon: 12 411 07 95
www.oswiatowa.pijarzy.pl/index.html

NIP: 9451898195

Status OPP od


Fundacja Oświatowa im. ks. St. Konarskiego

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Podtrzymywanie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu