KRS: 0000225394

Adres:
M. Brzeskiej 5 lok 31
20-640 Lublin
woj.


Telefon: 81-450-51-72
www.fundacjaotworzserce.pl

NIP: 9462443340

Status OPP od 2006


Fundacja Otwórz Serce

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Ochrona i promocja zdrowia