KRS: 0000119251

Adres:
Rosoła 36 m 2
02-796 Warszawa
woj.


Telefon: 502712054
www.pegasus.org.pl

NIP: 9512066171

Status OPP od 2004


Fundacja Pegasus

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego