KRS: 0000382124

Adres:
D. Muśnickiego 26/6
66-400 Gorzów Wielkopolski
woj.


Telefon: 883579030
www.fundacjapomagaj.pl

NIP: 5993143752Fundacja Pomagaj

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą