KRS: 0000264687

Adres:
Wojska Polskiego 25/2
41-400 Myałowice
woj.


Telefon: 322227661
www.fundacjapomocszkole.org

NIP: 2220815797

Status OPP od 2009


Fundacja Pomoc Szkole

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu