KRS: 0000410830

Adres:
ul. Brzask 23 B/ 10
60-369 POZNAŃ
woj.


Telefon: 533262002
www.pomocnamama.pl

NIP: 7792404371FUNDACJA POMOCNA MAMA

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą