KRS: 0000339440

Adres:
Modelarska 12
40-142 Katowice
woj.


Telefon: 32 7500750
www.pomagamyzusmiechem.org

NIP: 6342727777

Status OPP od 2011


Fundacja Pomocy Dzieciom

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Działalność charytatywna
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych