KRS: 0000078761

Adres:
3 Maja 3
23-400 Biłgoraj
woj. lubelskie


Telefon: 0846880578
krzyk.info.pl

NIP: 9181125364Fundacja Pomocy Dzieciom Krzyk

Co u nas słychać?

Raporty z działalności


Aktualnie zbiera na


Zakres działalności

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
Działalność charytatywna
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych